Inloggen
Nog niet geregistreerd? Schrijf nu in
Account aanmaken Wachtwoord vergeten? Klik hier
Nieuwste vacatures
Green People Recruitment
inRoermond
Als teeltmedewerker-tractorchauffeur ben je verantwoordelijk voor het bewerken, zaaien, bemesten van de grond. Het bedrijf is gevestigd in de omgeving van Roermond.
Green People Recruitment
inBreda
Haal jij ‘energy’ uit het ontwikkelen van nieuwe business en meer afzet bij bestaande relaties? Deze Sales Manager in de omgeving van Breda gaat met name in Frankrijk de rol vervullen.
Green People Recruitment
inHorst
"Meewerkend teamleider die Customer Support naar een hoger niveau tilt!
Green People Recruitment
inZuid Duitsland
Voor een nieuwe high tech productie locatie met een zeer innovatief systeem in Zuid Duitsland zoeken we een ervaren en zelfstandig werkende Teeltmanager
Green People Recruitment
inGroningen
Als Accountmanager Akkerbouw ben je de gesprekspartner van de ondernemer en adviseer je inhoudelijk op teelttechnsich en economisch terrein om het rendement te verbeteren.
Green People Recruitment
inLierop
Als Facility Coördinator in de buurt van Helmond draag je zorg voor kwaliteit en veiligheid en weet je team te motiveren en hebt een coachende aanpak.
Personeelselectief
inRegio Zwolle
PersoneelSelectief; voorman hovenier vacature, voor tuinder met capaciteiten
Green People Recruitment
inEthiopië
Als Farm Manager ben je verantwoordelijk voor de organisatie en teelt van bloemen ( Gypsophila/Gipskruid) op de locatie in Ethiopië.
Green People Recruitment
inHorst
De Teelspecialist/teamleider is verantwoordelijk voor de teelt en gewasverzorging van een productielocatie van 5 ha tomaten.
Green People Recruitment
inHorst
Voor een nieuwe locatie zoeken we een Bedrijfsleider in een kas voor de opkweek van aardbeienplanten
Green People Recruitment
inHorst
Je bent verantwoordelijk voor de planning, uitvoering en kwaliteitscontrole van het sorteerproces.
Green People Recruitment
inNieuw Zeeland
Als Assistent Field & Shed manager ben je verantwoordelijk voor de logistieke werkzaamheden in de schuur, het onderhouden van machines, de productie shifts en het leidinggeven aan medewerkers van het bloembollenbedrijf in Nieuw Zeeland.
Alle vacatures >
Mobiliteitscentrum Glastuinbouw
Bekijk bestaande relaties
Bekijk bestaande relaties
Direct zoeken in 56 vacatures

Privacy Statement

Hortibanen.nl respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website www.hortibanen.nl (hierna: "Site"). Hortibanen.nl gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden, zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en Hortibanen.nl wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

Inhoud

1. Wie is Hortibanen.nl?
2. Welke gegevens worden door Hortibanen.nl verwerkt?
3. Met welk doel verwerkt Hortibanen.nl gegevens?
4. Aan wie verstrekt Hortibanen.nl gegevens?
5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hortibanen.nl deze?
6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Hortibanen.nl?
7. Hoe beschermt Hortibanen.nl uw gegevens?
8. Doorgifte buiten de EU
9. Overdracht onderneming
10. Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens
11. Mogen minderjarigen gebruik maken van Hortibanen.nl?
12. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
13. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

1. Wie is Hortibanen.nl?

People Facility Group B.V. is de onderneming die de Site www.hortibanen.nl exploiteert. De Site is een advertentieplatform waar bedrijven en kandidaten bij elkaar worden gebracht, door het plaatsen van CV's en vacatures. People Facility Group B.V. is gevestigd aan de Jupiter 287 (2675 LW) te Honselersdijk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27301924.

2. Welke gegevens worden door Hortibanen.nl verwerkt?

Indien u aangeeft de e-mailnieuwsbrief van Hortibanen.nl te willen ontvangen, zullen uw naam en e-mailadres verwerkt worden. Indien u zich wenst te registreren op Hortibanen.nl, zullen uw e- mailadres en regio verwerkt worden. Voor het gratis plaatsen van een CV op de Site dient u zich te registreren. Tevens dient u uw naam, adres, woonplaats (samen: NAW-gegevens), e-mailadres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en, eventueel, titulatuur op te geven op de Site. Ook dient u uiteraard overige CV-gegevens, zoals uw opleiding, te verstrekken. Deze gegevens worden door Hortibanen.nl verwerkt. Van alle bezoekers van de Site worden door Hortibanen.nl gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5).

Automatisch gegenereerde informatie
Hortibanen.nl verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover Hortibanen.nl deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

3. Voor welke doeleinden verwerkt Hortibanen.nl gegevens?

Uw naam en e-mailadres zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden om de nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden. Uw e-mailadres en regio zullen, indien u zich hiervoor hebt opgegeven, verwerkt worden zodat u kan inloggen op uw persoonlijke pagina. Hortibanen.nl verwerkt uw e-mailadres en de overige gegevens zoals omschreven onder 2 om, indien u dit wenst, uw CV op de Site te plaatsen en werkgevers en/of intermediairs hiermee in staat te stellen te beoordelen of uw CV aansluit op de betreffende vacature en eventueel contact met u op te nemen.

Hortibanen.nl zal hiernaast de informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om de Dienst aan je te verlenen;
  • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Hortibanen.nl;
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
  • Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

Hortibanen.nlgebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

4. Aan wie verstrekt Hortibanen.nl gegevens?

Hortibanen.nl zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Hortibanen.nl kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Hortibanen.nl. Hortibanen.nl behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) Hortibanen.nl, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Hortibanen.nl zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Site of een advertentie in een landelijk dagblad. Uw op de Site geplaatste CV kan uitsluitend volledig bekeken worden door werkgevers die beschikken over een inlogaccount van Hortibanen.nl. U kunt zelf bepalen of u uw CV al dan niet anoniem plaatst en of uw CV de status “Actief” of “Inactief” heeft. Een “Inactief” CV wordt niet getoond aan voornoemde werkgevers, tot het moment dat u zelf de status aanpast naar “Actief”. Indien u uw CV anoniem plaatst, maar toch in de tekst uw contactgegevens weergeeft, kan Hortibanen.nl niet garanderen dat u benaderd wordt door werkgevers naar aanleiding van uw CV. Werkgevers en/of intermediairs die beschikken over een inlogaccount van Hortibanen.nl mogen uw actieve CV en contactgegevens uitsluitend gebruiken om u te benaderen voor een passende, concrete en openstaande vacature. Indien u echter om andere redenen wordt of bent benaderd, kunt u dit misbruik melden bij Hortibanen.nl via info@hortibanen.nl. Werkgevers die beschikken over een inlogaccount van Hortibanen.nl mogen uw CV niet openbaar maken, kopiëren of anderszins verveelvoudigen, wijzigen of aan derden op enige wijze ter beschikking stellen, downloaden en in een eigen database opslaan of op een eigen computersysteem bewaren, tenzij u hier toestemming voor geeft aan de desbetreffende werkgever en/of intermediair. Indien u dit echter toch constateert, kunt u dit misbruik melden bij Hortibanen.nl via info@hortibanen.nl.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Hortibanen.nl deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de Site. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat Hortibanen.nl zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Hortibanen.nl uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Hortibanen.nl haar Site en diensten afstemmen op uw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Site wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Hortibanen.nl?

De Site bevat links naar websites van derden. Hortibanen.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Evenmin is Hortibanen.nl verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door werkgevers.

7. Hoe beschermt Hortibanen.nl uw gegevens?

  • Hortibanen.nl zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
  • Hortibanen.nl vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
  • Hortibanen.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  • Hortibanen.nl zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

8. Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurd een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Hortibanen.nl, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jouw en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

9. Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Hortibanen.nl worden overgedragen aan een derde partij of dat Hortibanen.nl useert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

10. Inzage in en corrigeren van jouw Gegevens

Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Hortibanen.nl wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Hortibanen.nl deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je Hortibanen.nl verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Hortibanen.nl deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer je niet langer of juist wel informatie van Hortibanen.nl of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

11. Mogen minderjarigen gebruik maken van Hortibanen.nl?

Hortibanen.nl is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Hortibanen.nl er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

12. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Hortibanen.nl mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

13. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Hortibanen.nl dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@hortibanen.nl.
Hortibanen.nl gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.